| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Home

Page history last edited by j.penninx@docentenacademie.ru.nl 3 years, 3 months ago

Welkom bij de landelijke LIOdag aardrijkskunde 2021

 

Elk jaar in maart is er de landelijke LIOdag, waarop leraren in opleiding van alle lerarenopleidingen elkaar ontmoeten. Die is altijd op één van de universitaire opleidingen (ULO) voor aardrijkskundeleraren. Dit jaar in NIJMEGEN! Althans... digitaal in Nijmegen ;)

 

Het leuke aan de LIOdag is dat je niet alleen medestudenten uit het hele land ontmoet maar ook andere vakdidactici (VD's). We hebben dit jaar workshops door VD's van alle ULO's in een kort maar krachtig ochtendprogramma op maandag 29 maart.

 

Op deze site vind je alle informatie over de landelijke LIOdag aardrijkskunde 2021:

 

Hier vind je het Materiaal dat gebruikt is in de workshops.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.